Etä/lähiopetus eli hybridiopetus

Hybridiopetuksessa osallistujia on samanaikaisesti läsnä samassa luokkatilassa sekä etänä verkkoyhteydellä.

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr