Yhteistoiminnallinen työtapa – väittely

ongelmien ratkaisu, looginen ajattelu, erilaiset johtopäätökset

Pedagoginen lähtökohta

 • Pakottaa perustelemaan ilmiöitä
 • Ymmärryksen syventäminen
 • Käsiteltävä asia saa erilaisia näkökulmia yhteisen pohdinnan kautta
 • Puhe- ja viestintätaidot
 • Mahdollistaa erilaisten johtopäätösten tekemisen

Työjärjestys

 1. Määritelkää yhdessä väittelyn aihe (väittämä).
 2. Luodaan ympäristö (LayOut) ja avataan dokumenttipohjat.
 3. Valitaan vastakkaiset joukkueet, tuomari(t), sihteeri(t) ja yleisö. Sihteerit (1-2) henkilöä dokumentoivat välittelyn argumentit ja vasta-argumentit.
 4. Joukkueet valmistava avauspuheenvuorot (puheenjohtaja asettaa aikarajat).
 5. Puheenjohtaja jakaa puheenvuoroja vuorotellen. Yleisö voi osallistua välittelyn vauhdittamiseen.
 6. Kokoava koonti yhteisen keskustelun tuloksena.

 

Välineet

 • LayOut- Välittely
 • Aktiivitaulu: Välittelyn aihe ja pelisäännöt
 • Jaettu Google –dokumentti tai EtherPad – yhteiselle kirjoittamiselle.
 • Sihteerit kirjoittavat eri joukkueiden argumentit eri dokumentteihin.
 • Koontikeskustelun kulessa dokumentteja täydennetään ja yhdistetään yhdeksi  tiedostoksi.
 • Dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan, sähköpostin kautta osallistujille.

Tällä sivulla oleva materiaali on tuotettu osana 4GEE-hanketta (2010-2013).

vipuvoimaa elykeskus ESR