Yhteistoiminnallinen menetelmä – kalamalja

Pedagoginen lähtökohta

 • Ajatusten herättäminenTilan keskellä neljä tuolia ympyrässä. Niiden ympärillä yleisön istuimet laajemmassa ympyrässä.
 • Kriittinen pohdinta

Työjärjestys

 1. Luodaan ympäristö (LayOut) ja avataan dokumenttipohjat.
 2. Valitaan sisäryhmän osallistujat, eri näkökulmien edustajat. Muut osallistuja kuuluvat kuuntelevaan ulkoryhmään.
 3. Keskustelutehtävä annetaan pienryhmälle. Ulkoryhmä toimii keskustelun havainnoijana.
 4. Vaihdetaan ulko- ja sisäryhmän vuoroja 10-15 min välein. Opettajan tulee muistaa antaa ohjeet myös ulkoryhmän jäsenille.
 5. Luodaan yhteisen kirjoittamisen pohja kommentteja/kysymyksiä varten dokumentointipinnoille.
 6. Kokoava koonti yhteisen keskustelun tuloksena ja mahdollisen täydennettyjen dokumenttien jakaminen ryhmän kesken.

Välineet

 • LayOut: Kalamalja
 • Aktiivitaulu: Kello, ohjeistukset
 • Jaettu dokumentti yhteisille kysymyksille tai esim. Tricider.
 • Mahdollisesti täydennetyt dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan kautta osallistujille.

Tällä sivulla oleva materiaali on tuotettu osana Keski-Suomen ELY –keskuksen rahoittamaa 4GEE –hanketta (2010-2013).

vipuvoimaa elykeskus ESR