Yhteinen ideointi – kysytään asiantuntijalta

Ongelmien ratkaisu, uuden ideointi

Pedagoginen lähtökohta

 • Asetutaan erilaisiin asiantuntijarooleihin ja kysytään asiantuntijalta
 • Käsiteltävä asia saa erilaisia näkökulmia yhteisen pohdinnan kautta
 • Mahdollistaa osallistumisen roolin suojassa

Työjärjestys

 1. Määritelkää yhdessä ongelma tai haaste.
 2. Ideoidaan asiantuntijoita esim. Sauli Niinistö, Teemu Selänne, kirvesmies, insinööri
 3. Luodaan ympäristö (LayOut) ja avataan dokumenttipohjat.
 4. Pyydetään vuorollaan, vaihtelevassa järjestyksessä eri asiantuntijoita kuultavaksi. Roolin omaksumiseksi voidaan esitetään asiantuntijalle kysymyksiä: Kuka olet? Mistä tulet? Millaista työelämäosaamista tulevaisuudessa tarvitaan? … Asiantuntija vastaa kysymyksiin edustamassaan roolissa.
 5. Kirjurit (1-2) henkilöä dokumentoivat keskustelua.
 6. Lopuksi tehdään yhteenveto keskustelun kautta.
 7. Tallennetaan syntyneet dokumentit muistiinpanoiksi.

Välineet

 • LayOut- Hevosenkenkä
 • Aktiivitaulu roolihenkiöiden kirjaamiseen
 • Jaettu Google –dokumentti tai EtherPad – yhteiselle kirjoittamiselle.
 • Dokumentointi yhteen dokumenttiin kopioimalla yhdeksi tiedostoksi esim. roolien jatkoksi ja tulostamalla dokumentti PDF-tiedostoksi.
 • Dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan, sähköpostin kautta osallistujille.

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tuotettu osana Keski-Suomen ELY –keskuksen rahoittamaa 4GEE –hanketta (2010-2013).

vipuvoimaa elykeskus ESR