Pienryhmätyöskentely – suljetut ryhmät

Pedagoginen lähtökohta

 • Suljettu ryhmä tiiviiseen ryhmätyöskentelyyn  esim. valmistelutyö , rajattu aihe
 • Ryhmien erottaminen verhoilla mahdollistaa keskittymisen ryhmän työskentelyyn (katsekontakti liikkeeseen ja taustaääniin menetetään)

Työjärjestys

 1. Luodaan ympäristö (LayOut) ja ohjeistetaan ryhmätyöhön.
 2. Jakaudutaan pienryhmiin ja työskennellään.
 3. Esitellään ryhmien tuotokset, löydökset, johtopäätökset koko ryhmälle.
 4. Kokoava koonti yhteisen keskustelun tuloksena.

Opetusmenetelmiä ryhmätyöskentelyyn

 Välineet

 • LayOut- Suljetut ryhmät
 • Aktiivitaulu: Ryhmätehtävän ohjeistus
 • iPadit ja läppärit tiedonhakuun ja työstämiseen
 • Käsitekarttaohjelmat: iPadilla Simple Mind, pilvipalvelussa bubbl.us/
 • Yhteisöllinen piirtäminen: PowerPoint, Draw it live
 • Aivoriihi: Lino IT, Power Point
 • Dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan, sähköpostin kautta osallistujille.

Tällä sivulla oleva materiaali on tuotettu osana Keski-Suomen ELY –keskuksen rahoittamaa 4GEE –hanketta (2010-2013).

vipuvoimaa elykeskus ESR