Asiantuntija esillä – luento

Istuimet aseteltu riveihin screenin eteen. asiantuntijaluento, asiantuntijapuheenvuoro

Pedagoginen lähtökohta

 • Asiantuntijan osaamisen jakaminen
 • Ajatusten herättäminen

Työjärjestys

 1. Luodaan ympäristö (LayOut) ja avataan dokumenttipohjat.
 2. Esitetään esitettävän materiaalin latausosoite. Tarvittaessa osoite voidaan lyhentää esim. urly.fi -palvelun avulla.
 3. Luodaan yhteisen kirjoittamisen pohja kommentteja/kysymyksiä varten dokumentointipinnoille.
 4. Palataan asiantuntijan johdolla käsittelemään nousseita kysymyksiä.
 5. Kokoava koonti yhteisen keskustelun tuloksena ja mahdollisen täydennettyjen dokumenttien jakaminen ryhmän kesken.

Lisätietoa luennoista opetusmuotona esim. Oppimisen avaimet luento-opetuksessa

Välineet

 • LayOut: Luento
 • Aktiivitaulu: Luennoitsijan esitys, ohjaus koskettamalla (mahdollisuus kommenttien kirjaamiseen)
 • Luentomateriaalin jakaminen osallistujille ennen luennon alkua.
 • Jaettu dokumentti yhteisille kysymyksille tai esim. Tricider.
 • Nousseiden kysymysten käsittely asiantuntijan johdolla.
 • Mahdollisesti täydennetyt dokumentit jaetaan esim. oppimisalustan kautta osallistujille.

Tällä sivulla oleva materiaali on tuotettu osana Keski-Suomen ELY –keskuksen rahoittamaa 4GEE –hanketta (2010-2013).

vipuvoimaa elykeskus ESR