Pedagogiset LayOutit

Teknologiaa on viime aikoina pidetty yhtenä merkittävänä laadukkaan oppimisympäristön ja parempia oppimistuloksia tuottavan opetuksen avaintekijänä.  Tutkimustulokset teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen käytöstä ovat osoittaneet, että teknologia voi luoda puitteet sekä oman ajattelun kehittämiselle että jaetun ymmärryksen rakentamiselle eri osapuolten välille.

Yksilöllistä oppimista korostavien mallien sijasta on yhä enemmän painottaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallistuvan toiminnan merkitystä oppimisympäristöjä suunniteltaessa.

Olemme laatineet LayOut -kuvauksia tukemaan matkaamme kohti sulautunutta oppimista teknologiaympäristössä. LayOut –kuvaukset pedagogisine ideoineen toimivat opettajan tukena niin suunnittelu kuin toteutusvaiheessa.

Yhteinen ideointi –
kysytään asiantuntijalta

Yhteistoiminnallinen työtapa
– väittely

Pienryhmätyöskentely –
suljetut ryhmät

Asiantuntija esillä –
luento

 

Yhteistoiminnallinen menetelmä
– kalamalja

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tuotettu osana Keski-Suomen ELY –keskuksen rahoittamaa 4GEE –hanketta (2010-2013).

vipuvoimaa elykeskus ESR