Ideoita ammatillisen osaamisen ja taidon tarkasteluun videolta

Tavoite

 • Ohjata opiskelijaa kohdistamaan huomionsa videokuvaamaansa työtoimintaansa.
  Analysointi voi tapahtua sekä yksilötyöskentelynä tai vertaisopiskelijoiden kanssa pienryhmässä.

Valmistelut ja toimenpiteet

 • Tarvitaan videota toistava välineistö saataville.
 • Opiskelijalla tullee olla esillä videon havainnointisapluuna, jos sitä käytetään.
 • Rauhallinen tila, jossa videon analysointi voi tapahtua.

Toteutus analyysivaiheessa

Ohessa vaihtoehtoja, joita voit käyttää videota tarkasteltaessa.

 • Pysähdy videolta kohtiin, jossa mielestäsi onnistuit ja joista olit iloinen.
  • Merkitse kohdat ajallisesti ylös hh.min.sek.
  • Kirjaa vapaasti muistiinpanot, mikä niissä tilanteissa sinua ilahdutti.
 •  Pysähdy kohtiin / hetkiin, jotka sinua pohdituttavat.
  • Merkitse kohdat ajallisesti ylös hh.min.sek.
  • Kirjaa ylös mikä niissä pohditutti?
  • Ja miten olisit voinut toimia toisin?
 • Tarkastele videolta toimintaasi tavoitteittesi näkökulmasta.
  • Merkitse sellaiset kohdat ajallisesti ylös (hh.min.sek), joissa koit tavoitteen erityisesti toteutuvan.
  • Kirjaa vapaasti muistiinpanot, miten niissä kohdissa toimit mielestäsi niin kuin olit suunnitellut.
  • Tai pohdi, miten olisit voinut toimia toisin ja millä perusteella.
  • Tai kirjaa ylös hetket joissa olisit voinut toimia toisin.
  • Tai jotka sinua pohdituttavat ja joista haluat keskustella.
 • Tarkastele työtilannetta vuorovaikutuksen näkökulmasta, jos siinä on vuorovaikutustilanne esimerkiksi asiakkaan kanssa.
  • Jaa kokonaistilanne kolmeen osaan: Alku/aloitus – Keskikohta – Loppu/lopetus.
  • Merkitse kunkin alkamisaika hh.min.sek ylös
  • Tarkastele kutakin erikseen.
  • Kiinnittäen huomiosi tilanteen puhuttuun kieleen ja nonverbaliikkaan.
 • Alku/aloitus:
  • Miten tilanne lähti käyntiin?
   Kuka tilanteen aloitti?
   Miten toinen /muut siihen reagoivat sanallisesti / kehon kielellään?
   Miten johdattelu aiheeseen tapahtui.
 • Loppu/lopetus:
  • Miten lopetus tapahtui?
   Kuka päätti että nyt tilanne lopetetaan?
   Mitä sisällöllisesti lopetusvaiheessa tapahtui?
   Tehtiinkö yhteenvetoja, annettiinko palautetta, mitä sovittiin?
   Kuka / ketkä niitä tekivät?
 • Tilanteen keskiosa:
  • Pohdi, onko tarpeellista jakaa keski-osa useampaan osaan ja tarkastella kutakin tarkemmin
   Mitä session keskikohdalla tapahtui?
   Mistä siinä sisällöllisesti ”puhuttiin”?
   Kuka päätti sisällön?
   Oliko yhteenvetoja? Kuka niitä teki?
   Oliko kysymyksiä? Millaisia kysymykset olivat? Kuka niitä esitti?
   Oliko vastauksia? Millaisia? Kuka vastasi?
   Kuka tilanteessa puhui määrällisesti eniten?
   Millaisia puheenvuorot olivat?
 • Voit tarkastella videotilanteen vuorovaikutusta myös ”pelkästään” non-verbaliikan näkökulmasta.
  • Sinä ja tila – miten liikuit ja miten sijoituit tilaan
   Ilmeesi ja eleesi, miten ne tukivat vastapuolen osallistumista
   Katseesi, mihin se kohdistui
   Äänen käyttösi –äänen korkeuden, nopeuden vaihtelut –miten niiden avulla tuit tilanteen etenemistä ja aiheiden tai tunnelmien vaihtumista
   Kuinka mielestäsi sinun ja muiden vuorovaikutus toimii?
   Huomioitko toisten kysymyksiä?

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr