Ammatillisen osaamisen ja taidon tarkastelu videolta

http://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/opetusvideot/videon-mahdollisuudet-oppimisen-ja-opettamisen-tukena/videon-mahdollisuudet-oppimisen-ja-opettamisen-tukena

Video: Videoinnin mahdollisuudet oppimisen ja opettamisen tukena

Video: Videot työssä oppimisen tukena

 

Tavoite

 • tukea opiskelijan oman osaamisen kehittymistä hyödyntämällä oman työskentelyn videointia ja sen analysointia
 • näin opiskelija voi tulla tietoiseksi, analysoida, arvioida ja reflektoida omaa työtoimintaansa
 • koska video on rikas aineisto, voi sitä käyttää yksittäisen työtilanteen, toimenpiteen ja taidon tarkasteluun tai kokonaisen työtilanteen prosessin analysointiin.
 • opiskelijaa voi ohjata tekemään useita videoita opiskeluaikanaan aikana, jolloin hän voi seurata omaa ammatillista kehittymistään

Valmistelut ja toimenpiteet

 • Huolehdi, että opiskelijalla on käytössään jokin videokuvaa tallentava väline: videokamera, digitaalikamera videotoiminnolla, älypuhelin, kamerallinen tablettitietokone tai muu vastaava.
 • Pyydä opiskelijaa testaamaan videointilaitteisto etukäteen (mm. äänitys, pysäytys, patterin/akun vaihto/lataaminen, äänen taltioinnin toimivuus).
 • Ohjeista, että opiskelija tarvittaessa lataa taltiointilaitteen akun etukäteen tai kytkee laitteen verkkovirtaan taltioinnin ajaksi.
 • Huolehdi, että opiskelija miettii etukäteen kuka videoinnin toteuttaa (toimiiko kameran kanssa erillinen tehtävän saanut henkilö vai laittaako opiskelija videotaltioinnin päälle itse ennen opetusta).
 • Selvitä ja sovi opiskelijan kanssa videon tallennuspaikka (esim. tietokone, muistitikku, Youtube) ja videon tallennusmuoto.
 • Sovi myös tavasta, jolla opiskelija lähettää videotallenteen opettajalle ja tarvittaessa vertaisopiskelijoille (esim. muistitikku, Youtube-linkki tai oppilaitoksen virtuaalinen oppimisympäristö)
 • Sovi myös kuinka kauan tallennetta säilytetään ja miten tallenne tuhotaan.
 • Selvitä opiskelijan kanssa oppilaitoksen videointilupakäytänne. Käykään yhdessä läpi videolupalomake, sen sisältö ja säilytys.
 • Sovi opiskelijan kanssa, ketkä videota katsovat (opiskelija, opettaja, työpaikan ohjaaja, opiskelijakollegat), koska tämä tieto tarvitaan videointilupaan
 • Tilanteen analyysiä varten tee tai tehkää yhdessä opiskelijan kanssa kirjallinen analyysisapluuna ja käykää se läpi opiskelijan kanssa. Sapluunan tulee olla suoraan yhteydessä osaamis- ja oppimistavoitteisiin.

Toteutus

Videointia varten opiskelijalla on hyvä olla tarkistuslista huomioitavista asioista:

 • Videointilaitteen sijoitus niin, että johdot riittävät.
 • Äänen kuuluminen ja tallentuminen videolle.
 • Ei kuvausta vastavaloon.
 • Kaikki sovitut henkilöt näkyvät kuvassa.
 • Videoluvan pyytäminen, allekirjoitus tarvittaessa ja samalla heidän informointi videoinnin tarkoituksesta, ketkä videota katsovat, milloin ja missä videota säilytetään sekä miten video tuhotaan.

Jälkeen

 • Videoinnin jälkeen videoitaville on hyvä jättää hetki keskustella heränneistä ajatuksista.

Videon analysointi

 • Aluksi on järkevää katsoa koko videoitu tilanne läpi yhden kerran.
 • Sen jälkeen on lukuisia vaihtoehtoja miten edetä.
 • Kts. erillinen toimintamalli videon analysointiin

 

Työkaluja

 

 

Tällä sivulla oleva materiaali on tehty osana Keski-Suomen liiton rahoittamaa ATTE-hanketta (2013-2014).

vipuvoimaa Keski-Suomen liitto eakr