Uudenlainen oppimistila muuntuu tilanteen mukaan ja innostaa oppimaan

Innostava ympäristö on viihtyisä, tukee erilaisia oppimisen tapoja ja mahdollistaa erilaisten opetusmenetelmien toteuttamisen myös tieto- ja viestintätekniikan tukemana. Yhteistoiminnallisen oppimisen prosessi syntyy ja dokumentoituu oppivan yhteisön tuotoksena samanaikaisesti digitaaliseen muotoon ja tuotokset ovat jatkotyöstettävissä oppimisalustalla.

Tällä sivustolla esittelemme erilaisia kehittämiämme oppimisen tiloja ja kerromme ajatuksistamme oppimisympäristöjen kehittämistyöstä ja uudistuvasta pedagogiigasta. Siitähän se nimittäin lähtee – pedagogiikasta.

Tavoittelemme onnistumisen elämyksiä yhdessä oppien teknologiaympäristössä: ”Parasta oppimistulosta ikinä!”

Jos kiinnostuit oppimisympäristötyöstämme ja haluat tietää lisää, kerromme mielellämme!

Satu Aksovaara, opettajankouluttaja
Minna Koskinen, verkkopedagogiikan suunittelija

(etunimi.sukunimi@jamk.fi)