Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön uudistetut arviointikriteerit otettiin käyttöön syksyllä 2014 sekä AMK että YAMK opinnäytetöiden arvioinnissa. Uusituissa arviointikriteereissä otettiin paremmin huomioon  tutkimukselliset kehittämistoimintaan painottuvat entisten niin sanottujen  toiminnallisten opinnäytetöiden arviointi.…

Jatka lukemista