Opinnäytetyön toteutusvaihe

Opiskelija on esittänyt opinnäytetyön suunnitelman ja alustavan teoreettisen viitekehyksen tai opinnäytetyön lähtökohdat opinnäytetyöseminaarissa Opinnäytetyö osa 1 -opintojaksolla. Tämän jälkeen opiskelija ryhtyy toteuttamaan tutkimuksen empiiristä osaa…

Jatka lukemista

Työelämän tutkiva kehittämistoiminta

Mitä tutkiva kehittämistoiminta on? Työelämän kehittämistoiminnassa sovelletaan tutkimuksissa saatua tietoa työelämän kehittämis- ja uudistamistarpeisiin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ja asioita, joita voidaan soveltaa käytäntöön. Tutkimuksellinen…

Jatka lukemista