Soveltavasta tutkimuksesta

Mitä soveltava tutkimus on? Tilastokeskuksen (2014) määritelmän mukaan ”Soveltava tutkimus tarkoittaa toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen.” Tutkimus voidaan luokittaa perustutkimukseen, kokeelliseen tutkimukseen…

Jatka lukemista