Opiskelijan motivaatio ja opinnäytetyöprosessi

Alavaikko (2005) tarkastelee artikkelissaan opiskelijan motivaatiota opinnäytyöprosessin aikana soveltamalla Yeugin (2004)  motivaatiokarttaa. Yeugin (2004) on muodostanut moniulotteisen motivaatiokartan tutkiessaan motivaatiota osallistua vapaaehtoistyöhön. (Ks. Kuvio 1.)…

Jatka lukemista

Opinnäytetyön ohjauksen opiskelija-ohjaaja –ohjaussuhde

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistettiin ohjausjärjestelmää 2013. Ohjauksen päätavoitteeksi määritellään sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen sekä ammatillisen suuntautumisen tukeminen. Ohjausta tarkastellaan tässä ohjausjärjestelmässä kokonaisvaltaisena prosessina hakeutumisvaiheesta päättövaiheeseen…

Jatka lukemista

Opinnäytetyön ohjauksen lähtökohdat

Opinnäytetyön ohjauksen lähtökohtana ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogiset periaatteet, jotka varmistavat kaikille ammattikorkeakoulu opiskelijoille tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehittymisen sekä elinikäisen oppimisen valmiuksien tukeminen on…

Jatka lukemista