Opinnäytetyön toteutusvaihe

Opiskelija on esittänyt opinnäytetyön suunnitelman ja alustavan teoreettisen viitekehyksen tai opinnäytetyön lähtökohdat opinnäytetyöseminaarissa Opinnäytetyö osa 1 -opintojaksolla. Tämän jälkeen opiskelija ryhtyy toteuttamaan tutkimuksen empiiristä osaa…

Jatka lukemista