Opinnäytetyön raportointi, esittäminen ja julkaiseminen

Opinnäytetyön raportointi pitää sisällään opinnäytetyön kokonaisuuden: Kansilehti, kuvailulehdet suomeksi ja englanniksi, sisällysluettelo, johdanto-osa, teoreettinen osa, toteutusosa (menetelmät, aineistonkeruu ja aineiston analyysi), tulokset/tuotos, pohdinta (keskeisten tulosten tarkastelua,…

Jatka lukemista

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen perustuu asetukseen ammattikorkeakouluista (1129/2014) 8 § ”Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen…

Jatka lukemista