Kirjallisuuskatsaukset

Kirjallisuuskatsauksia tehdään erilaisiin tarkoituksiin, siksi niiden tekotavat ja nimitykset eroavat hieman toisistaan. Kirjallisuuskatsauksella kartoitetaan sitä, millaista tietoa joltakin rajatulta alueelta on olemassa. Yleensä haetaan vastausta…

Jatka lukemista

Integratiivinen katsaus

Integratiivinen katsaus – ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyönä Mitä inegratiivinen katsaus on? Integratiivinen katsaus on erityinen katsausmenetelmä, joka tiivistää viimeisimmän kokemusperäisen ja teoreettisen kirjallisuuden kattavamman ymmärtämisen määrätystä…

Jatka lukemista