Mitkä ihmeen videoteknologiat?

Pyrin tällä sivustolla antamaan kokonaiskuvan Jamkilla käytettävissä olevista videoteknologioista ja kokoan ehkäpä hiukan ohjeitakin niiden käytöstä. Erilaisia videovälineitä ja -teknologioita käytetään niin opetuksessa kuin arkisessa viestinnässäkin. Välineet ja videoviestintää tukevat tilat kehittyvät, muuttuvat, mutta tietyt perusperiaatteet pysyvät samana. Videoviestintä voi olla reaaliaikaista monen välistä vuorovaikutusta, hiukan viiveellistä suoratoistoa, tai pelkästään yksisuuntaista ajasta ja paikasta riippumatonta videon jakelua halutulle kohderyhmälle. Kaikki tarjolla olevat välineet eivät taivu kaikkeen, joten on tärkeää osata valita kuhunkin tilanteeseen sopiva teknologia ja ottaa se haltuun!

Tavoiteenamme on  myös kehittää palvelujen käytettävyyttä ja valikoida käyttöön sellaisia välineitä ja järjestelmiä, joita kukin voisi oppia käyttämään ilman asiantuntijan jatkuvaa apua itsenäisesti.