Taideteollisuuden historia

Katsaus taideteollisuuden historiaan

Postmodernismi

1980-luku, Eurooppa ja Yhdysvallat

Juuret ja aate

Postmodernismi oli jälkiteollisen ajan aate, joka suhtautui historiaan ironisesti ja heijastelevasti. Se on nähty myös kriittisyytenä länsimaisen kulttuurin modernin perinteen elitismiä, itsestäänselvyyksiä ja yhteiskunnan vaatimuksia kohtaan.

Postmodernia kulttuuria ja taidetta ovat leimanneet romanttiset ja antiklassiset piirteet. Näitä ovat muun muassa subjektivismi, tunteen ja intuition korostuminen, ekspressiivisyys, individualismi ja pyrkimys moninaisuuteen. Postmodernismin tavoitteena oli hylätä korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin väliset raja-aidat.

Postmodernin muotoilukokeilun huippu sijoittui 1980-luvulle, mutta aate on jättänyt myöhempään muotoiluun pysyvän jäljen.

Muotokieli

Postmoderni muotoilu yhdisteli vapaasti eri-ikäisiä ja erityylisiä elementtejä. Tyypillinen postmoderni teos on pastissi eli teos, joka tarkoituksen mukaisesti jäljittelee toisen ajan, taidesuunnan tai taiteilijan tyyliä. Postmodernissa muokattiin siis uudelleen olemassaolevaa taiteellista ainesta. Muotoaiheita eri konteksteista yhdisteltiin yllättävällä tavalla ja pelkistämisen sijaan vahvistettiin symbolisia viittauksia. Moniarvoisuutta, huumoria, kaaosta; postmodernin nimissä taideteollisuus saattoi olla mitä tahansa.  Postmodernien tuotteiden ulkonäkö ei välttämättä kerro tuotteen käyttötarkoitusta. Postmodernia muotoilua onkin arvosteltu, koska sen on koettu lisäävän esineiden visuaalista levottomuutta.

Memphis

Ettore Sottsass perusti vuonna 1981 Memphis-ryhmän, jonka näyttely Milanossa kohahdutti muotoilumaailmaa samana vuonna. Memphisin muotoilu oli radikaalia: uudet ideat, materiaalit ja voimakkaat värit yhdistettin. Edulliset arkiesineet suunniteltiin sarjatuotantoon sopiviksi. Muotokieli oli koristeellista ja muotoaiheet eksoottisia. Memphisin tuotanto avasi uudenlaisia näkemyksiä muotoilulle ja sitä pidettiin vapauttavana.

Postmoderneja muotoilijoita

Itävaltalainen Hans Hollein suunnitteli vuonna 1985 Marilyn-sohvan, johon hän sai vaikutteita ja ideoita art decosta. Archizoom Associati -ryhmä sai inspiraationsa surrealismista ja fantasioista pyrkien pois kuluttajamyönteisyydestä. Alessandro Mendinin Proust -nojatuoli (HS) vuodelta 1978 oli ensimmäisiä kokeiluja, joissa mauttomuus ja jokapäiväisyys yhdistettiin inspiroituun suunnitteluun. Amerikkalainen Robert Venturi vaikutti voimakkaasti postmodernin arkkitehtuurin kehitykseen. Muotoiluyritykset Alessi ja Swatch tarjoavat yhä nykyaikaista muotoilua, jonka taustalla on postmodernia aatetta.

Tutustu postmodernismiin verkossa:

Postmodernismi -kirjallisuutta:

  • Bangert, Albrecht & Armer, Karl Michael, 1990. 80’s Style. Design of the Decade. Thames and Hudson, London.