Tietoa ohjeesta

Tekijänoikeudet

Opinnäytetyön raportointiohjeen ovat kirjoittaneet viestinnän lehtori Satu Liukko ja informaatikko Suvi Perttula Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Sivusto on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä.

Standardit

Ohjeen pääasiallisina tiedonlähteinä on käytetty suomalaisia standardeja, jotka käsittelevät tiivistelmien laatimista ja käyttöä (SFS 3855), lähde- ja tekstiviitteiden merkintää (SFS 5989) sekä numeroiden ja merkkien kirjoittamista (SFS 4175). Tekstissä standardeihin ei viitata erikseen.

Päivitykset

Ohjeen ensimmäinen versio laadittiin jo vuonna 1995 (Perttula). Se uudistettiin vuonna 2001 (Liukko & Perttula). Sen jälkeen ohjetta on päivitetty säännöllisesti. Viimeisin päivitys on tekeillä elokuussa 2016.

Lukuvuoden 2017 – 2018 aikana tehdyt muutokset:

  • 17.10.17 sp, yhtenäistetty ohjetta siten, että kaikkien tiede- ja ammattilehtien nimen jälkeen tulee välimerkiksi pilkku ennen vuosikerta-, numero- ja sivunumero-tietoja.

Lukuvuoden 2016 – 2017 aikana tehdyt muutokset:

  • 25.10.16, sp, lisätty lukuun 5.3 Lähes sama kuvio toisella tavalla
  • 25.10.16, sp, korjattu lähteet aakkosjärjestykseen Luvussa Esimerkkejä lähteiden merkinnästä
  • 30.3.17 sp, päivitettiin säädöslähteet ja muokattiin lähdeviite-esimerkkejä sekä täydennettiin teksteja luvuissa 5.2 js 5.3
  • 8.6.17 sp, lisättiin ensimmäiselle sivulle virke opinnäytetyön julkisuudesta ja salassapidosta + linkki intranetiin.

Muoto

Ensimmäinen ohje oli Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla tehty tiedosto, josta ohjetta tulostettiin opiskelijoille ja lainakappaleita kirjastoon. Vuosina 2000–2012 ohje julkaistiin PDF-tiedostona ensiksi kirjaston verkkosivuilla ja sitten JAMKin opinto-oppaassa.

Lukuvuonna 2012–2013 ohjeisto luotiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimiin oppimateriaaleihin.