Tag Archives: riviväli

7 Kirjallisen tehtävän ulkoasu

Riviväli on tekstisivuilla ja sisällysluettelossa 1,5. Sisällysluettelon riviväliä voidaan säätää tarkoituksenmukaisesti. Lähdeluettelossa ja kuvailulehdellä riviväli on 1. Opinnäytetyön mallipohja on opiskelijaintrassa. Kirjasinkoko on tavallisesti 12 pt. Kirjasintyyppi…

4.1.2 Kuvailulehti

Kuvailulehden tiedot Opinnäytetyön kuvailulehti on yksisivuinen lomake, jonka tarkoituksena on antaa lukijalle jäsennellyt perustiedot työstä. Kuvailulehden tekstin rivivälinä käytetään riviaskelta 1. Kuvailulehdellä päivämäärä on sama…