Tag Archives: lyhenteet

4.1 Opinnäytetyön alkuosa

Raportin alkuosa palvelee lukijaa ja valmistelee tutustumaan tekstisisältöön. Alkuosaan kuuluvat * Kansilehti * Kuvailulehti * Sisällysluettelo * Kuvioluettelo ja Taulukkoluettelo. Tarvittessa myös * lyhenteiden luettelo…

7 Kirjallisen tehtävän ulkoasu

Riviväli on tekstisivuilla ja sisällysluettelossa 1,5. Sisällysluettelon riviväliä voidaan säätää tarkoituksenmukaisesti. Lähdeluettelossa ja kuvailulehdellä riviväli on 1. Opinnäytetyön mallipohja on opiskelijaintrassa. Kirjasinkoko on tavallisesti 12 pt. Kirjasintyyppi…