Tag Archives: liitteet

4.3 Opinnäytetyön loppuosa

Opinnäytetyöraportin loppuosaan kuuluu työhön liittyvä luettelomainen informaatio: lähteet ja liitteet. Lähteet Kirjallisen työn loppuun laadittava lähdeluettelo sisältää aakkosellisen luettelon käytetyistä lähdeaineistoista, katso esimerkiksi tämän ohjeiston lähteet. Lähdeluettelossa…

4.1.3 Sisällysluettelo

Sisällysluettelon tulee olla informatiivinen mutta samalla niin tiivis, että työn kokonaisuus ja rakenne hahmottuvat helposti. Sisällysluettelon perusteella lukija voi päätellä asioiden tärkeysjärjestyksen ja tutkimuksen logiikan.…

4.1.2 Kuvailulehti

Kuvailulehden tiedot Opinnäytetyön kuvailulehti on yksisivuinen lomake, jonka tarkoituksena on antaa lukijalle jäsennellyt perustiedot työstä. Kuvailulehden tekstin rivivälinä käytetään riviaskelta 1. Kuvailulehdellä päivämäärä on sama…