Tag Archives: luokka

Muutojoustava luokka

Ympäristö, joka muuntuu tilanteen mukaan ja innostaa oppimaan. Kehittämistyön tavoitteena oli rakentaa oppimisympäristö, jossa opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita, joilla on mahdollisuus vuorovaikutteiseen, ryhmäprosesseihin perustuvaan oppimiseen…

Muuntojoustava BYOD

Muuntojoustava ympäristö, jossa etä-lähiryhmä ovat aidosti läsnä ja opiskelevat omilla laitteilla Kehittämistyö käynnistyi lokakuussa 2014. Kehittämistyön perustaksi luotiin LayOut -kuvaukset oppimistilassa tapahtuvasta toiminnasta. Pilotointi on…