Opinto-ohjaajankoulutus 2010-2011

Tervetuloa!

Lukuvuoden 2010 – 2011 ammatillisen opettajakorkeakoulun koko opinto-opas on sähköisessä muodossa osoitteessa aokk.jamk.fi. Sieltä löydät opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelman perusteet, ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaa koskevia perustietoja, opintojen pelisäännöt, opintotukeen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvät asiat sekä tiedot opiskeluasi tukevista palveluista.

Tämä osa ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opasta- käsikirja – sisältää keskeiset opintoja koskevat asiat. Käsikirjan tärkein tavoite on auttaa ja tukea Sinua opintojesi suunnittelussa ja opinto-ohjaajankoulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.