Videomuotoiset jakelu- ja viestintäkanavat

Jakelukanavaa valittaessa on hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä: Onko vuorovaikutuksen tarkoitus olla yksi- vai kaksisuuntaista, vaiko monen osallistujan välistä? Onko viestinnän tarkoitus olla reaaliaikaista vai ajasta ja paikasta…

Jatka lukemista

Video opetuksessa

YouTuben ja vastaavien verkkovideon jakelupalveluiden myötä video mediamuotona on yleistynyt ja arkipäiväistynyt. Tavoittaakseen opiskelijan sen hyödyntäminen opetuksessa vaatii ripauksen pedagogista ymmärrystä videon vahvuuksista oppimisen välineenä. Videota…

Jatka lukemista