Ammatillinen opettajankoulutus 2011-2012

Tervetuloa!

Lukuvuoden 2011 – 2012 ammatillisen opettajakorkeakoulun koko opinto-opas on sähköisessä muodossa osoitteessa aokk.jamk.fi. Sieltä löydät opettajankoulutuksen opetussuunnitelman perusteet, ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaa koskevia perustietoja, opintojen pelisäännöt, opintotukeen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvät asiat sekä tiedot opiskeluasi tukevista palveluista.

Tämä opiskelijan käsikirja on osa ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opasta. Se sisältää keskeiset opintoja koskevat asiat. Käsikirjan tärkein tavoite on auttaa ja tukea Sinua opintojesi suunnittelussa ja ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.