Ammatillinen opettajankoulutus, näyttömuotoinen opiskelu 2010-2011

Tervetuloa!

Lukuvuoden 2010 – 2011 ammatillisen opettajakorkeakoulun koko opinto-opas on sähköisessä muodossa osoitteessa aokk.jamk.fi. Sieltä löydät opettajankoulutuksen opetussuunnitelman perusteet, ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaa koskevia perustietoja, opintojen pelisäännöt, opintotukeen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvät asiat sekä tiedot opiskeluasi tukevista palveluista.

Tämä osa ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opasta- käsikirja – sisältää keskeiset opintoja koskevat asiat.