Tiedote organisaatio- ja yritysviestinnässä

Tiedotteen tehtävänä on tiedottaa jostakin asiasta tietylle joukolle. Organisaatiot ja yritykset laativat mediatiedotteita, joita tarjotaan tiedotusvälineille. Tavoitteena on, että niiden pohjalta tiedotusvälineet julkaisevat uutisen. Tiedote toimii siis uutistekstin pohjana. Tiedotteen tulee olla niin kiinnostava, että se ylittää uutiskynnyksen. Organisaatiot ja yritykset käyttävät tiedotteita myös omassa viestinnässään eli tiedottavat organisaation asioista omalle henkilöstölle. Tällöin uutiskynnys on…

Jatka lukemista