Kypsyysnäyte osana korkeakoulututkintoa

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen perustuu asetukseen ammattikorkeakouluista (1129/2014) ja sen pykälään 8: ” Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.” Tuo 7§:n 1 momentti  ”ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla…

Jatka lukemista