Esimerkkejä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöltään ja rakenteeltaan hyvistä kypsyysnäytetiedotteista. Pituuskin on näissä kohdallaan: Sosiaalialan tutkinto-ohjelmasta Maria Ponkilainen Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta Jukka Kovalainen Degree Programme in Logistics Engineering, Taneli Lukkarinen   Sisäisten tiedotteiden pohjalta JAMKin viestintäyksikkö voi laatia kiinnostavista opinnäytetöistä julkisen mediatiedotteen. Näin kävi kone- ja tuotantotekniikan insinööriopiskelijalle Anssi Miettiselle, jonka kypsyysnäytetiedotteen pohjalta julkaistiin 27.3.2017 tämä mediatiedote.  

Jatka lukemista