Mitä kuvankäsittely on?

Kuvankäsittely tarkoittaa kuvatiedostojen muokkaamista kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvankäsittelyssä muokataan kuvatiedostossa olevia kuvapisteiden eli pikseleiden sijaintia, määrää, väriä ja kirkkautta.

Oikeanpuoleisesta valikosta löytyy ohjeita kahdelle eri ohjelmalle:

  • Irfanview-ohjelmalle (IV), joka löytyy kaikista Win-työasemista, löytyy ohjeet kuvien ja kuvajoukkojen koon muuttamiselle
  • Photoshop-ohjelmalle (PS) löytyy ohjeet kuvan koon muuttamiselle, kuvan rajaamiselle, horisontin oikaisemiselle, perspektiivin korjaamiselle, valoisuuden ja värivirheen korjaamiselle sekä kuvan tallentamiselle verkkojulkaisua varten.