Kirjaston oppimateriaalit

Materiaaleja tiedonhakuun

Miten tunnistaa kirja, artikkeli tai verkkojulkaisuviite?

Kirja:

Forma P., Kallio J., Pirttilä J., Uusitalo R. 2007. Kuinka hyvinvointivaltio pelastetaan?
Tutkimus kansalaisten sosiaaliturvaa koskevista mielipiteistä ja valinnoista.
Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 89.
ISBN 978-951-669-751-5 (nid.), 978-951-669-752-2 (pdf).

Kirjoittajat. Vuosi. Kirjan nimi. Kustannuspaikka : kustantaja, sarja.
ISBN-numero(t). Tämä kirja on julkaistu myös verkkojulkaisuna (=pdf-muodossa).

Artikkeliviite:

Valloze, J. 2009. Competence: A concept analysis. ´
Teaching & Learning in Nursing, 4 (4): 115-118.

Kirjoittaja(t). Vuosi. Artikkelin nimi.
Lehden nimi, vuosikerran numero eli
volyymi (lehden numero): sivut.

Verkkojulkaisu:

Pdf  on Adobe Readeria vaativa julkaisumuoto.
Verkko-osoitteet alkavat usein  http:// tai www.
Löytyvät helpoiten joko julkaisijan sivuilta tai hakukoneella esim. Googlella