Kirjaston oppimateriaalit

Materiaaleja tiedonhakuun

Tiedonhaun valmistelu

Onnistunut tiedonhaku 

perustuu hyvään suunnitteluun eli hakustrategian  muotoiluun.

1. Usein lähtökohtana on aihe tai ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan tietoa.

2. Määritellään aiheen tai ongelman sisältämät käsitteet.

3. Muunnetaan käsitteet hakusanoiksi ja mietitään, miten ne voidaan yhdistää ja rajata.

4. Valitaan sopivaksi arvioituja tiedonlähteitä (tietokantoja).

5. Tehdään haku kunkin tietokannan edellyttämällä tavalla.

6. Hakutulos arvioidaan: ovatko lähteet relevantteja, laadukkaita ja luotettavia;
vastaako lopputulos hakijan ennakko-odotuksia ja tarpeita.

Aiheesta myös: Virtuaaliamkin Kompassi: tiedonhallinnan perusteet
Jyväskylän yliopiston kirjaston Kirjastotuutori