Kirjaston oppimateriaalit

Materiaaleja tiedonhakuun

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston esittely

Ammatillista tietoa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi Keski-Suomen suurimmista kirjastoista:  asiakkaina n. 8500  opiskelijaa ja 700 henkilöstön jäsentä Jamkista ja lisäksi muita asiakkaita.

• on ammatillisesti suuntautunut tieteellinen kirjasto

• on oppimisympäristö:  tukee ja aktivoi oppimis-, opetus- ja tutkimustyötä

• on avoin kaikille – kohderyhmiä: opiskelijat, henkilökunta ja alueen elinkeinoelämä

• keskeisin ammatillisen tiedon kerääjä maakunnassa