Kirjaston oppimateriaalit

Materiaaleja tiedonhakuun

Kirjaston oppimateriaalit

hakutyyppi

hakutyyppi

Tiedonhankinnan opetus

Tiedonhankinnan opetuksen tarkoituksena on opettaa keinoja, jotka auttavat olennaisen tiedon valikointia tietotulvasta. Koulutuksissa opitaan hakemaan, paikantamaan ja arvioimaan tietoa sekä käyttämään tietoa tehokkaasti. Näiden opiskelussa ja työelämässä välttämättömien taitojen kokonaisuutta kutsutaan informaatiolukutaidoksi, ks. IL-suositus Suomen korkeakouluille.

Kirjastoesittelyt:
Osaajana kehittyminen – Kirjasto oppimisen tukena
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston esittely