Kasvatus, opetus ja oppiminen

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen käsitteiden koetaan yleisessä tietoisuudessa liittyvän toisiinsa. Kasvatuksen ja opetuksen käsitteellinen ero on tällöin monesti kuin veteen uurrettu viiva: pohdittaessa esimerkiksi koululuokan työrauhahäiriöitä puhutaan usein, ettei opettaja osaa opettaa, vaikka ongelmat ovat myös kasvatusongelmia. Opetuksen ja oppimisen välinen suhdekaan ei ole yksinkertainen kausaalisuhde: opetus saattaa olla hyvää, mutta silti ei välttämättä tapahdukaan oppimista. Arkiajattelussa selviltä tuntuvat käsitteet saavat perusteellisemmassa tarkastelussa uusia ulottuvuuksia.

Kasvatuksen käsite

Opetus ja oppiminen