JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Sujuvuutta opiskeluun

writer-s-block-1239338

Tutoropettajat

Tutoropettaja on opettaja, jolla on erityinen tehtävä sinun ja opiskelijaryhmäsi lähiohjaajana. Voit kääntyä tutoropettajan puoleen opintojaksojen valintaan, opintojen aikatauluttamiseen, urasuunnitteluun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Tutoropettajasi kanssa käytte vuosittain HOPS-keskustelun, jossa kartoitatte yhdessä ura- ja opintosuunnitelmiasi. Opettajatutorin kanssa voit keskustella myös motivaatioon, oppimiseen ja opiskelijatovereihin tai ryhmääsi liittyvistä pulmista. Tutoropettajat osoitetaan ryhmille opintojen alussa ja yhteystiedot löydät Opiskelijaintra Elmon henkilöhaulla.

Lukuvuoden aikana on tarjolla opiskelua tukevia valinnaisia opintojaksoja ja ohjausta kirjoittamisen, tiedon omaksumisen, opiskeluun ja urasuunnitteluun. Näistäkin saat lisätietoja tutoropettajaltasi tai opintojen ohjaajilta.

Opiskelua tukevat opintojaksot ja ryhmät

Lukuvuoden aikana on tarjolla opiskelua tukevia valinnaisia opintojaksoja tai vapaaehtoisuuteen perustuvia ryhmiä, jotka eivät kerrytä opintopisteitä, mutta antavat sitäkin enemmän. Saat tukea esim. tiedonhakuun, opiskelutekniikkaan, työkaluja lukemisen, kirjoittamisen, kirjoitetun kielen hahmottamisen ja vieraan kielen oppimisen pulmiin. Vapaaehtoisissa opinnot rullaamaan – ryhmissä tai kirjaston ryhmistä saat tukea, jos opinnot eivät etene suunnitellussa vauhdissa tai tai oppari jumittaa. Esimerkiksi sujuvuutta opiskelutekniikkaan -opintojakso (1–5 op) tarjoaa käytännön tukea ja ohjausta, jos koet vaikeuksia opiskelussasi, opiskeltavien asioiden lukemisessa ja omaksumisessa sekä opiskelutehtävien tekemisessä. Opintojakso tarjoaa työkaluja tekstien avaamiseen ja muistiinpainamiseen, kirjoitetun kielen hahmottamiseen ja kirjallisen tuottamiseen sekä niihin liittyviin pulmiin. Varmuutta esiintymiseen -opintojaksolla (3 op) pyritään esiintymisvarmuuden ja itseluottamuksen lisäämiseen.

Lukiarviointi

Lukiarviointiin on mahdollisuus osallistua kaksi kertaa vuodessa. Tulosten perusteella kootaan opiskeluun liittyvät tuentarpeet ja suunnitellaan tukimuotoja. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat, lisäaika tenttiin, lisäopetus, opintojakson materiaalin saaminen etukäteen jne. Lisätietoja luki-arvioinnista  tai ota yhteyttä: Satu Liukko, 040 350 6638, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Lue lisää opintojasi tukevista ryhmistä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja urasuunnittelu

Opintojen alussa aloitat laatimaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa eli HOPSia Osaajana kehittyminen-opintojaksolla. HOPSissa määrität opintojesi etenemisen ja suoritettavat opinnot aikatauluineen. HOPSia täydennetään läpi opintojen.  Samalla opintojaksolla aloitat urasuunnitelmasi laatimisen. Urasuunnitelma tukee työ- ja koulutusmahdollisuuksiesi jäsentämistä ja ammattiuraan liittyvien valintojesi tekemistä yhdessä HOPSin kanssa.

 Lisätietoja HOPSista 

Lue lisää opintojasi tukevista palveluista

Vertaistukea opintojesi alussa ja niiden aikanatanssiijarkonkanssa

Opiskelijatutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja  opastajina opintojen alussa sekä niiden aikana. Vanhempana opiskelijana tutorin tärkein tehtävä on olla vertaistukena ja auttaa opiskelijoita heidän kohtaamissaan haasteissa ja kysymyksissä liittyen opiskeluun, uuteen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään.Voit ottaa yhteyttä tutoriisi esim. seuraavissa asioissa:

  • Ohjaus tukipalveluiden pariin
  • Pienryhmätoiminta ja ryhmäyttäminen
  • Opinnoissa käytettävät työkalut (Asio, Optima, Elmo)
  • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
  • Opiskelijaelämään ja –kulttuuriin sopeuttaminen
  • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut
  • Survival Kit (KV-tutorit)

Tutorit osoitetaan uusille opiskelijoille opintojen alussa. JAMKON tutorvastaavan tavoittaa osoitteesta tutor(a)jamko.fi. Lisätietoja tutoroinnista.

Lisää tukipalveluista ja -mahdollisuuksista