JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Opintojen ohjaajat

Jos opintojen eteneminen takkuaa, mielessä käy opintojen keskeytys tai koet tarvitsevasi enemmän yksilöllistä tukea oppimisen haasteisiin, sairauteen, vammaan, tai kulttuuritaustaan liittyen, opintojen ohjaaja auttaa oikeiden tukimuotojen löytämisessä.

Opintojen ohjauksen päätavoitteina ovat sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittäminen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Opiskelun aikana opiskelijalla on oikeus saada tukea opintojen ohjaajalta erilaisissa haasteellisissa tilanteissa kuten motivaatioon, ajanhallintaan sekä jaksamiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi opintojen ohjaaja tukee myös opiskelua tilanteissa, joissa opiskelijalla on oppimisvaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia tai ylipäänsä hänen oppimisvalmiutensa edellyttävät yksilöllisempää tuen tarpeen määrittelyä ja tukimuotojen ja –palveluiden järjestelyä osana opiskelua. Tarvittaessa opiskelijaa voidaan tukea yhteistyössä opettajatutorin ja opintopsykologin sekä koulun ulkopuolisen yhteistyöverkoston kanssa. Myös opiskelijakunta JAMKO tarjoaa vertaistukea ja -apua kaikkiin opiskelijan tilanteisiin.

OPINTOJENOHJAAJAT

Jokaisella yksiköllä on omat opintojen ohjaajat, jonka kanssa voit käydä henkilökohtaisen ja luottamuksellisen ohjauskeskustelun.

Opintojen ohjaajat yksiköissä

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@jamk.fi

Teknologiayksikkö:

Tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara-ala: Erja Hiitelä, puh. 040 7597167
ICT: Tarja Lappalainen-Kajan, puh. 040 8618204

 Hyvinvointiyksikkö:

Vesa Kuhanen, puh. 040 5263604 (Myös musiikki)
Raija Lundahl, puh. 040 8337316

 Liiketoimintayksikkö:

Luonnontieteiden ala, liiketalouden ja hallinnon ala, matkailu- ja ravitsemisala
Heli-Riikka Immonen, puh. 040 5853272

International Business
Tiina Siitonen, puh. 040 5494033

Ammatillinen opettajakorkeakoulu:

Katariina Jouhiaho, puh, 040 7525358

Lisätietoja opintonjen ohjauksesta ja tukimuodoista