JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Häirintäyhdyshenkilö

Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilö on tukenasi silloin, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko opiskelutoverisi tai henkilöstön toimesta.

Häirintä voi olla esimerkiksi syrjintää, epätasa-arvoista kohtelua esim. arvioinneissa, poissulkemista, silmätikuksi ottamista, uhkailua tai sanallista tai fyysistä käyttäytymistä, joka on kohteeksi joutuneesta halventavaa, loukkaavaa tai ahdistavaa. Häirintä voi liittyä sukupuoleen, ikään, mielipiteeseen, etnisyyteen tai kulttuuritaustaan taustaan, vammaan, ulkonäköön, uskontoon tai sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Ahdistelu ja seksuaalinen häirintä voivat ilmetä esimerkiksi sukupuolisesti vihjailevina eleinä, kaksimielisinä puheina tai vitseinä, seksuaalissävytteisinä vihjailuina, sukupuolta tai ulkonäköä koskevina huomautuksina, fyysisenä kosketteluna tai ehdotuksina tai vaatimuksina, jotka liittyvät seksuaaliseen kanssakäymiseen. Mitään näistä ei tule sietää, ja myös koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus ehkäistä yhdenvertaisuuslain vastaista toimintaa.

Jos joudut häirinnän kohteeksi, ota yhteyttä opiskelijakuntaan. JAMKO on nimennyt erityisen häirintäyhdyshenkilön, johon opiskelijat voivat ottaa yhteyttä mahdollisissa häirintätilanteissa. Kaikista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa. Häirintäyhdyshenkilö toimii ehdottoman luottamuksellisesti ja aina opiskelijan luvalla. Häirintäyhdyshenkilö kuuntelee ja auttaa eteenpäin hankalassa tilanteessa, mutta häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, joka ratkaisee asian. Häirintäyhdyshenkilö toimii halutessasi tukena asian selvittämisessä.

Jos koet syrjintää, ahdistelua tai uhkailua, ota rohkeasti yhteyttä: hairinta(at)jamko.fi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivustolta löydät lisätietoa