JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Esteetön opiskelu ja tasa-arvo

Esteettömyys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen yksilö voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti toisten kanssa.  Esteettömän opiskelun tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja opiskelua tukevien ohjaus- ja tukipalvelujen saavutettavuus. Oppimisvaikeus, sairaus tai vamma, erilainen kieli- ja kulttuuritausta ei estä opintojesi etenemistä.

Yksikkösi opintojen ohjaaja auttaa sinua, jos tarvitset tukea opinnoissasi. Myönnetty tuki voi olla esimerkiksi lisäaika tenttiin, oppimistehtävien vaihtoehtoiset suoritustavat, verkko-opinnot, kielellisten taitojen lisäopinnot, tulkkipalvelut ja erilaiset oppimista tukevat apuvälineet. Saat tukea myös opettajatutoriltasi. Hän ohjaa sinua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin teossa, huomioiden tarpeelliset opintovalinnat ja opintojen toteutusaikataulun. Nämä asiat tulevat myös esille opettajatutorin kanssa vuosittain käytävässä HOPS-keskustelussa. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös JAMKOn edunvalvontaan, mikäli kohtaat esteettömyysasioissa ongelmia.

Jokaisella opiskelijalla on oikeus työskennellä tasa-arvoisessa fyysisessä opiskeluympäristössä. Paviljonkipäivä 27.8.2013 077.muokattu Kaikki ammattikorkeakoulun tilat eivät ole täysin esteettömiä liikkumisen näkökulmasta, koska rakennukset ovat eri vuosikymmeniltä, mutta suurimmassa osassa tiloja on tehty esteettömyyskartoitus. Ruokaloihin on pääsääntöisesti esteetön pääsy. Lisätietoja tilojen esteettömyydestä.

Opetuksen laadun tulee olla sukupuolesta, kulttuuri- tai kielitaustasta, fyysisistä ominaisuuksista riippumatonta ja opettajien tulee kannustaa ja huomioida opiskelijoita yhdenvertaisesti, opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada ohjausta, ja epäkohtiin tulee puuttua tasapuolisesti. Huomiota tulee kiinnittää myös syrjimisen, epäasiallisen käytöksen, seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän tai häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Nämä asiat pätevät niin oppilaitoksen henkilökuntaan, opettajiin kuin opiskelijoihinkin. Yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasioissa tukenasi ovat JAMKOn ja JAMKin toimijat.

JAMKissa toimintaa ohjaavat eettiset ja pedagogiset periaatteet, tutkintosääntö, sekä järjestyssäännöt, jotka takaavat kaikille perusedellytykset turvalliseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen ja kohteluun opintojen aikana. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi JAMK ja JAMKO ovat yhteisyössä luoneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.

Lisätietoja: JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava, sopo@jamko.fi