Johdanto

Tämän verkko-opintokokonaisuuden tarkoituksena on syventää ymmärrystä siitä, miten opettaja omalla toiminnallaan ja oppilaitoksen tukikeinoilla voi tukea jokaisen opiskelijan oppimista ja osallistumista.

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet II rakentuu kolmesta osa-alueesta. Osa-alueissa tarkastellaan erityisen tuen tarpeita ja ohjausta opiskelijan, opettajan ja oppilaitoksen näkökulmasta. Osa-alueiden sisällöissä huomioidaan ammatillisen koulutuksen reformin tuomat muutokset ohjauksen ja erityisen tuen järjestämiseen.

Materiaalit ja tehtävät löytyvät sivun yläosasta otsikkojen alta.

Perehdy osioiden oheismateriaaliin, niissä vaadittaviin teoksiin ja tehtäviin. Oppimistehtävien suoritustapa informoidaan kussakin osa-alueessa samoin kuin siihen liittyvä kirjallisuus. Tässä on kuva koulutuksen kokonaisuudesta ja linkki koulutuskokonaisuus

Ennakkotehtävässä orientoidut kokonaisuuteen. Kolmessa seuraavassa tehtävässä valmistelet tiiviin esityksen opitusta, joka jaetaan toisille opiskelijoille Optimassa ja yhteisessä webinaarissa.

Ensimmäinen oppimistehtävään liittyy opiskelijan haastattelu ja kirjallisuuteen perehtyminen. Toisessa tehtävässä tutustut hyviin opetuskäytäntöihin inklusiivisen pedagogiikan näkökulmasta. Kolmannessa oppimistehtävässä tutustut  oman oppilaitoksesi erityisopetuksen/ erityisen tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä reformin tuomiin muutoksiin erityisen tuen järjestämisessä.

Tehtävät palautetaan kirjallisesti Optimaan. Tehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä. Opintokokonaisuus kootaan lopuksi Ammatillisen erityisopetuksen perusteet I kanssa yhteisessä webinaarissa.

Tehtävien palautuslaatikot sekä webinaarien ajankohdat ja osoitteet löydät Optimasta.