Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 5 op

Tämän opintokokonaisuuden tarkoituksena on suunnata ajatuksia kohti erityispedagogista ajattelua ja erityiskasvatuksen käytäntöjä ammatillisessa koulutuksessa.

Kokonaisuus rakentuu kolmesta osiosta. Osa-alueet sisältävät perustietoa erityiskasvatuksen keskeisistä teemoista. Ne ohjaavat tutustumaan aihepiiriin laajemmin kirjallisuuden, videoiden, www-linkkien  ja tehtävien kautta. Materiaalit löytyvät sivun yläosasta otsikkojen alta ja oppimistehtävät Optimasta.

Intoa opiskeluun!