Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 5 op

Tämän verkko-opintokokonaisuuden tarkoituksena on suunnata ajatuksia kohti erityispedagogista ajattelua ja erityiskasvatuksen käytäntöjä ammatillisessa koulutuksessa.

Kokonaisuus rakentuu kolmesta osiosta.  Osa-alueet sisältävät perustietoa erityiskasvatuksen keskeisistä teemoista. Ne ohjaavat tutustumaan aihepiiriin laajemmin kirjallisuuden, videoiden, www-linkkien  ja tehtävien kautta. Materiaalit ja tehtävät löytyvät sivun yläosasta otsikkojen alta.

Perehdy osioiden oheismateriaaliin, niissä vaadittaviin teoksiin ja tehtäviin. Oppimistehtävien suoritustapa informoidaan kussakin osa-alueessa samaten kuin siihen liittyvä kirjallisuus. Kahdessa ensimmäisessä tehtävässä valmistellaan tiivis esitys opitusta, joka jaetaan toisille opiskelijoille kokoavassa AC-istunnossa. Istuntojen ajat ilmoitetaan etukäteen.

Kolmanteen tehtävään liittyy vierailukäynti, havainnointi ja haastattelut. Tämä palautetaan kirjallisesti ja palautetaan Optimaan ko kansioon.

Opintokokonaisuus kootaan lopuksi AC-istunnossa. Istuntoa varten tarvitset USB-kuulokkeet. On tärkeää, että kytket kuulokkeet koneeseesi ennen AC-istunnon käynnistämistä.

Ohjeet AC-istuntoa varten

Perehdy osa-alueisiin ja oheismateriaaliin. Kolmeen osa-alueeseen liittyy tehtävä, joka palautetaan  joko Optiman palautuskansioon tai kootaan esim.  esim. e-kirjaksi. Tehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä.