Liite 3. Osaamisen tunnistaminen ja opintojen korvaaminen ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa

Lue Ohjeet opintojen hyväksilukemiseen.

Opintojakson voi
korvata aikaisempien
opintojen / työkokemuksen
todistuksella


Opintojakson voi
suorittaa aiemmin
hankitun osaamisen
osoittamisella
Opintojaksot Ammatillisen erityisopetuksen
perusteet verkko-opintokokonaisuus 5 op
(suoritettu 1.8.2003 tai sen jälkeen)

Valinnaiset opinnot 5 op
(suoritettu 1.8.2010 tai sen jälkeen)

Muuttuva toimintaympäristö 6 op

Yksilölliset opetusjärjestelyt 19 op

 

Osaamisen
tunnustamisen
tai opintojen
korvaamisen hakumenettely
Korvaavuushakemus
ja todistus suoritetuista
opinnoista
opintojen ohjaajalle.
Arviointiaineisto ja hakemus
osaamisen tunnistamista
ja arvioimista varten
vastuukouluttajalle.
Hakemuksen
käsittely
Opintojen ohjaaja
käsittelee hakemuksen ja
päättää korvaavuuden
hyväksymisestä.
Kielteisessä tapauksessa
hän perustelee päätöksensä. Opiskelijalle lähetetään
kopio päätöksestä.
Korvaavuuteen perustuva
hyväksilukeminen
merkitään opintorekisteriin opintotoimistossa (merkintä M).
Vastuukouluttaja käsittelee
hakemuksen ja päättää
osaamisen tunnustamisesta.
Kielteisessä tapauksessa hän
perustelee päätöksensä.
Opiskelijalle lähetetään kopio
päätöksestä.  Korvaavuuteen
perustuva hyväksilukeminen merkitään opintorekisteriin
opintotoimistossa (merkintä M).