Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2010-2011

Tervetuloa!

Lukuvuoden 2010 – 2011 ammatillisen opettajakorkeakoulun koko opinto-opas on sähköisessä muodossa osoitteessa aokk.jamk.fi. Sieltä löydät ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelman perusteet, ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaa koskevia perustietoja, opintojen pelisäännöt, opintotukeen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvät asiat sekä tiedot opiskeluasi tukevista palveluista.

Tämä osa ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opasta- käsikirja – sisältää keskeiset opintoja koskevat asiat. Käsikirjan tärkein tavoite on auttaa ja tukea Sinua opintojesi suunnittelussa ja erityisopettajankoulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tässä käsikirjassa kuvataan aluksi erityisopettajankoulutuksen lähtökohtia sekä koulutusta sääteleviä lakeja ja asetuksia. Käsikirjasta löytyy erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet ja niihin sisältyvät opintojaksot. Kaikista opintojaksoista on kuvattu osaamistavoitteet, keskeiset sisällöt, arviointiaineistot, arviointikriteerit ja arviointiasteikko. Käsikirja sisältää myös oppimistehtävät lukuun ottamatta pelkästään verkossa toteutettavia opintojaksoja. Niiden osalta saat oppimistehtävät ja opiskelumateriaalin aloittaessasi verkko-opinnot.