Digitaalisia kertomuksia

Digitaalinen kertomus on aina vastaus.

1. Suorituskertomus

Jos digitaalinen kertomus kertoo suorituksesta, se vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • mitä on tapahtunut (aika, paikka, tapaus tai tapahtumaketju)?
 • mikä oli kertojan suhde tapahtumaan?
 • keitä muita oli osallisena tapahtumaan?
 • oliko tapahtumassa mukana jokin erikoistekijä?
 • kuinka kertoja koki tapahtuman (pelkoa, riemua, jännitystä, iloa)?
 • mitä kertoja oppi tapahtumasta?
 • miten tämä tapahtuma on muuttanut kertojan elämää?

2. Työkertomus

Jos digitaalinen kertomus kuvailee uraa ja urakehitystä tai tehtävää työtä, voi se vastata oheisiin kysymyksiin:

 • mikä on kertojan tämän hetkinen ammatti tai kiinnostuksen kohde?
 • mitkä kertojan aikaisemmat kokemukset, kiinnostukset tai tietämykset valmistivat kertojaa tähän tapahtumaan?
 • oliko mukana jokin erikoistapahtuma, joka herätti kiinnostuksen tähän tpahtumaan?
 • kuka vaikutti tai avusti valitsemaan tämän uran, kiinnostuksen tai taidon?
 • kuinka kertojan asiantuntijuus tai kiinnostus on vaikuttanut kertojan elämään (perheeseen, ystäviin, elinympäristöön)?
 • mitkä ovat kertojan ammatillisen kehityksen huippuhetkiä?

3. Oppimisportfolio

Jos digitaalinen kertomus on oppimista edistävä formatiivinen itsearviointi, voi se vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • mikä aihealue tai asia on ollut kertojan kiinnostuksen ja opiskelun kohteena?
 • oliko opiskelussa mukana kertojan lisäksi muita opiskelijoita?
 • mitä mahdolliset muut osallistujat ovat tehneet?
 • mitä kertoja on tehnyt ja miten toiminut?
 • mitä kertoja on toiminnasta oppinut?
 • miten kertoja on kokenut toiminnan ja opiskelutapahtuman?
 • mitä kertojan tulisi vielä oppia kyseisestä asiasta ja aiheesta?
 • miten kertoja voisi parhaiten oppia uudet asiat?
 • miten itsensä kehittämistä tulisi jatkaa?