Aivoriihi

Niin kuin kaikki hyvät tekemiset, on digitaalisen kertomuksenkin laatiminen aloitettava ”tuumaustuokiolla”. Vapaa, innovatiivinen ilmapiiri auttaa ideoiden ja ajatusten pyörittämistä. Uusille ajatuksille tulee olla aikaa ja tilaa. Sen lisäksi voi käyttää hyviä apuvälineitä.

Wordin jäsennystyökalun avulla voi kirjata aivoriihimäisesti ajatuksia luetteloksi ja sitten siirrellä joitakin kohtia pääasioiksi ja joitakin vähemmän merkityksellisiksi alakohdiksi. Samanlaista työstämistä voi tehdä myös PowerPointin jäsennysnäkymässä.

Ehkä tunnetuin aivoriihi- ja suunnitteluohjelma on MindMeister, jolla voi tehdä käsitekartta -tyyppisiä ajatuskarttoja ja työstää niitä edelleen esimerkiksi www-sivuiksi.

Vaihtoehtoisen, ilmaisen mind-mapping sovelluksen tarjoaa esimerkiksi FreeMind -ohjelma. Se on Java-sovellus, joka toimii erilaisissa käyttöjärjestelmissä. Myös ilmainen Cmap on käyttökelpoinen sovellus. Mindomo puolestaan tarjoaa webbipohjaisen mahdollisuuden käsitekarttojen tekoon.