Ammatillisen erityisopetuksen perusteita 5 op

Tämän verkko-opintokokonaisuuden tarkoituksena on suunnata ajatuksia kohti erityispedagogista ajattelua ja erityiskasvatuksen käytäntöjä.

Kurssi rakentuu neljästä osiosta.  Osa-alueet sisältävät perustietoa erityiskasvatuksen aihealueista. Ne ohjaavat tutustumaan aihepiiriin laajemmin www-linkkien, kirjallisuuden ja oppimistehtävien kautta.

Perehdy osa-alueisiin ja niistä avautuviin linkkeihin. Kolmeen osa-alueeseen liittyy oppimistehtävä. Oppimistehtävät palautetaan Optima-työtilan tehtäväkohtaisiin  palautuslaatikkoihin. Tehtäväpalauteen ja arvioinnin (hyväksytty / täydennettävä )  löydät samasta paikasta.