Ammatillisen erityisopetuksen perusteita 5 op

Tämän verkko-opintokokonaisuuden tarkoituksena on suunnata ajatuksia kohti erityispedagogista ajattelua ja erityiskasvatuksen käytäntöjä.

Kurssi rakentuu neljästä osiosta.  Osa-alueet sisältävät perustietoa erityiskasvatuksen aihealueista. Ne ohjaavat tutustumaan aihepiiriin laajemmin www-linkkien, kirjallisuuden ja oppimistehtävien kautta.

Perehdy osa-alueisiin ja niistä avautuviin linkkeihin. Kolmeen osa-alueeseen liittyy oppimistehtävä. Oppimistehtävän voit palauttaa joko Optiman palautuskansioihin tai koota tehtävät esim. e-kirjaksi. Tehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä.